Štampa

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК:

*НАШЕ ДЕТЕ   Деца рођена од 01.03.2021.до 31.10.2021. године.

*БАМБИ            Деца рођена од 01.03.2018.до 28.02.2019. године.

*1001 РАДОСТ Деца рођена од 01.03.2020.до 28.02.2021. године.

*ЛАНЕ               Деца рођена од 01.03.2021.до 31.10.2021. године.

*ЦИЦИБАН       Деца рођена од 01.03.2021.до 31.10.2021. године.

*КОЛИБРИ       Деца рођена од 01.03.2021.  до 31.10.2021. године.

*ЦВРЧАК          Деца рођена од 01.03.2021. до 31.10.2021. године.

*ЗВОНЧИЦА    Деца рођена од 01.03.2019.до29.02.2020.године.

*ЗВОНЧИЦА    Деца рођена од 01.03.2018. до 28.02.2019. године.

*БУБАМАРА     Деца рођена од 01.03.2019.до 29.02.2020.године.

*СНЕЖАНА      Деца рођена од 01.03.2020.до 31.10.2021. године.

*МАЈСКИ ЦВЕТОВИ Деца рођена од 01.03.2020. до 31.10.2021. године.

*МАЈСКИ ЦВЕТОВИ Деца рођена од 01.03.2019 до 29.02.2020. године.

 

ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ НА ПРЕЛИМИНАРНИ СПИСАК

Правилник о утврђивању критеријума и услова за пријем и смештај деце у ПУ "Вукица Митровић" у члану 15. предвиђа:

Родитељ може уложити приговор, у писаној форми на Прелиминарни списак, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Прелиминарног списка.

- Приговор се подноси комисији, која одлучује по приговору.

- Приговор обавезно садржи: име и презиме детета, деловодни (заводни) број захтева и разлог приговора, име, презиме и тачну адресу родитеља који подноси приговор.

- Приговор мора да буде својеручно потписан од стране родитеља који подноси приговор.

- За родитеље који нису у могућности да се својеручно потпишу (неписмена лица, лица са инвалидитетом и сл.) примењују се одредбе позитивних прописа којима се уређује ова област.

- Сваки поднети приговор се заводи, а родитељ добија потврду о предаји приговора.