Štampa

images

Артикулациони поремећаји или дислалије су немогућности или неправилности у изговору појединих гласова.

Деле се у три основне категорије:

- Интердентални сигматизам ( врскање) – међузубно постављање језика за време изговора гласова С,З,Ц односно денталних гласова. Тежи облик обухвата и постденталне гласове Ћ, Ђ, Ш, Ж као и алвеоларне гласове Ч,Џ

- Латерализација или латерални сигматизам ( шушкање) – назив потиче од погрешног смера ваздушне струје, која се емитује унилатерално или билатерално са стране језика у правцу унутрашње површине образа, уместо средином језичног жлеба, обично оштећује групу фрикатива (С,З,Ш,Ж) и африката (Ц,Ћ,Ђ,Ч,Џ)

- Назални сигматизам ( уњкање) – ваздушна струја пролази кроз нос или проток није миран и континуиран, бећ му предходи носна експлозија. Испољава се на критичној групи гласова С,З,Ц,Ш,Ж,Ч,Џ,Ћ,Ђ, истој групи која је симптоматична за интердентални и латерални сигматизам.

Дислалије се односе искључиво на глас и његова оштећења, оне не нарушавају структуру речи. Највише су заступљене код деце у односу на остале говорне поремећаје.