Štampa

S 1

Упитник за родитеље

1. Према вашем мишљењу развој говора код деце почиње:

a) Од рођења

б) са навршених 6 месеци

в) са навршених 8 месеци

г) са појавом првих речи

2. Деца препознају и смеше се на звук познатог гласа ( родитеља) са напуњених:

a) 0-3 месеци

б) 4-6 месеци

в) 6-8 месеци

3. Прву реч са значењем дете изговора са:

a) 8 месци

б) 10 месеци

в) око првог рођендана

г) касније

4. Сматрам да је говор урођена вештина и да се сам по себи развија, тако да је утицај средине занемарљив

а) Да     б) Не

5. Мислите ли да учестало тепање детету (као превладавајући облик комуникације) са навршене две године може штетити говорно-језичком развоју?

а) Да     б) Не

6. Сматрате ли да дуго коришћење цуцле или сисања палца утиче на говор односно квалитет изговора? 

а) Да     б) Не

 7. Да ли се требам забринути за говор свог детета ако:

a) се на узрасту од 0-3 месаца не смеши када чује познат глас

       а) Да     б) Не

б) Не успоставља контакт очима

       а) Да     б) Не

в) На узрасту од 12 месеци не говори али све разуме razumije

       а) Да     б) Не

г) на узрасту од 15 месеци именује само чланове уже породице и опонаша гласове животиња

       а) Да     б) Не

Решења:

1.a; 2.a; 3.в; 4.нe; 5.дa; 6.дa; 7. a – дa, б – дa, в - нe, г - не