• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2021 - DITEAM

КОНКУРС ЗА УПИС НОВЕ ДЕЦЕ

- ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК                               04.05. – 15.05.2020. године

- ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ       04.05. – 29.05.2020. године

Захтев за упис детета у припремни предшколски програм (ППП) можете преузети ОВДЕ, а исти заједно са изводом из матичне књиге рођених за дете које се уписује у ППП или фотокопијом истог, слати на mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. или препорученом поштом на адресу Установе: ПУ "Вукица Митровић", Масариков трг С12/1, 16000 Лесковац.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О слободним местима у вртићима
ПУ "Вукица Митровић" у Лесковцу
и критеријумима за пријем деце на целодневни боравак
за радну 2020/21.годину

 

Вртић „Наше дете“

Деца рођена од 01.03.2019. до 31.10.2019. године......................10 места

 

Вртић „Бамби“

Деца рођена од 01.03.2016. до 28.02.2017. године.......................15 места

Деца рођена од 01.03.2015. до 29.02.2016. године.......................8 места

 

Вртић „1001 радост“

Деца рођена од 01.03.2018. до 28.02.2019. године........................16 места

 

Вртић „Лане“

Деца рођена од 01.03.2019. до 31.10.2019. године.......................10 места

 

Вртић „Цицибан“

Деца рођена од 01.03.2019. до 31.10.2019. године........................10 места

 

Вртић „Колибри“

Деца рођена од 01.03.2019. до 31.10.2019. године........................10 места 

 

Вртић „Цврчак“

Деца рођена од 01.03.2019. до 31.10.2019. године........................10 места

 

Вртић „Бубамара“. Братмиловце

Деца рођена од 01.03.2016. до 28.02.2018. године........................5 места

Деца рођена од 01.03.2015. до 29.02.2016. године........................5 места

 

Вртић „Снежана“, Грделица

Деца рођена од 01.03.2019. до 31.10.2019. године.........................10 места

 

Вртић „Мајски цветови“, Вучје

Деца рођена од 01.03.2018. до 31.10.2019. године..........................7 места

Деца рођена од 01.03.2017. до 28.02.2018. године..........................5 места

 

 

Критеријуми за пријем:

1) деца из друштвено осетљивих група:

- деца жртве насиља у породици,

- деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања,

- деца самохраних родитеља,

- деца из социјално нестимулативних средина,

- деца са сметњама у психофизичком развоју,

- деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју,

- деца тешко оболелих родитеља,

- деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица,

- деца предложена од стране центра за социјални рад,

- деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој;

2) деца запослених родитеља и редовних студената;

3) деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици;

4) деца чија су браћа или сестре уписани у исту предшколску установу;

5) остала деца.

 

 

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА 2020/2021. ГОДИНУ

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, поднесите предшколској установи мејлом или препорученом поштом на адресу установе:

 • целодневни боравак: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • припремни предшколски програм: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • ПУ „Вукица Митровић“, Масариков трг С12/1, 16000 Лесковац.

1. Документа којима се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

1.1. За самохране родитеље:

- правоснажна судска пресуда или решење о самосталном вршењу родитељског права.

1.2. За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:

- решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству.

1.3. За децу са сметњама у психофизичком развоју:

- налаз Интерресорне комисије (ИРК) или

- лекарска документација којом се доказују сметње у психофизичком развоју.

1.4. За тешко оболелу децу:

- лекарска документација којом се доказује здравствено стање детета.

1.5. За тешко оболеле родитеље/рођену браћу и сестре који су тешко оболели     или имају сметње у психофизичком развоју:

- лекарска документација којом се потврђује здравствено стање или психофизичке сметње.

1.6. За кориснике новчане социјалне помоћи:

- решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи.

1.7. За родитеље ратне војне инвалиде и особе са инвалидитетом

- акт надлежног органа о инвалидитету.

1.8. За децу родитеља жртве породичног насиља:

- акт надлежног органа о породичном насиљу или органа старатељства да је породица под ризиком.

1.9. За децу чији је родитељ на одслужењу затворске казне:

- потврда казнено-поправне установе о издржавању казне.

1.10. За остале осетљиве категорије:

- акт надлежног центра за социјални рад.

2. Извод из матичне књиге рођених за осталу децу у породици;

3. Документа којима се доказује радно–правни статус родитеља/других законских заступника

3.1. За запослене:

- установа прибавља из Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

3.2. За уметнике:

- решење из Пореске управе о утврђеној основици или потврда из Удружења уметника.

3.3. За студенте:

- потврда о студирању (за текућу школску годину).

3.4. За пољопривреднике:

- уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе.

3.5. За родитеље запослене у иностранству:

- потврда о запослењу коју је оверио судски тумач.

3.6. За пензионере:

- решење или последњи чек.

3.7. За предузетнике:

- решење о упису у АПР и уверење о оствареним приходима од самосталне делатности.

3.8. Остали родитељи који не припадају наведеним категоријама:

-   документација којом се доказује статус (адекватно уверење и слично).

Захтев за упис у целодневни боравак родитељи подносе електронским путем преко портала еУправе.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, на порталу еУправа, а прилагање ивзода из матичне књиге рођених и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају.

За извршење ове услуге потребно је креирати налог на порталу еУправе Републике Србије.

Након завршенe регистрације, извршите пријаву Вашим корисничким именом и лозинком на порталу еУправе и кликом на овај ЛИНК покрећете услугу и попуњавате пријаву.

Конкурс за упис нове деце у целодневни боравак биће у периoду од 04.05.2020. - 15.05.2020. године, а за припремни предшсколски програм биће у периоду од 04.05.2020. - 29.05.2020. године.

Упис ће се вршити електронским путем на порталу еУправа, услуга еВртић.

Мејл адреса за достављање додатне документације:

- целодневни боравак: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

- припремни предшколски програм: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Контакт особе за рад са родитељима - странкама су Јасмина Станојевић - целодневни боравак и Станислав Пешић - припремни предшколски програм.

Контакт телефони: 016/255-366 и 016/244-130,

Мејл адреса предшколске установе: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Напомена: Слободна места, услови и критеријуми за упис у целодневни боравак биће накнадно објавељени на сајту установе.

ОБАВЕШТЕЊЕ

О НОВОПРИМЉЕНОЈ ДЕЦИ ЦЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКА

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О слободним местима у вртићима
ПУ "Вукица Митровић" у Лесковцу
и критеријумима за пријем деце на целодневни боравак
за радну 2019/20.годину

Вртић „Наше дете“

Деца рођена од 01.03.2018. до 31.10.2018. године......................12 места

 

Вртић „Бамби

Деца рођена од 01.03.2015. до 28.02.2016. године.......................15 места

 

Вртић „1001 радост“

Деца рођена од 01.03.2017. до 28.02.2018. године........................15 места

 

Вртић „Лане“

Деца рођена од 01.03.2018. до 31.10.2018. године.......................10 места

 

Вртић „Цицибан“

Деца рођена од 01.03.2018. до 31.10.2018. године........................12 места

 

Вртић „Колибри“

Деца рођена од 01.03.2018. до 31.10.2018. године........................12 места

 

Вртић „Цврчак“

Деца рођена од 01.03.2018. до 31.10.2018. године........................12 места

 

Вртић „Звончица“

Деца рођена од 01.03.2016. до 28.02.2017. године........................20 места

 

Вртић „Бубамара“ Братмиловце

Деца рођена од 01.03.2015. до 28.02.2017. године........................10 места

 

Вртић „Снежана“ Грделица

Деца рођена од 01.03.2017. до 31.10.2018. године......................... 6 места

 

Вртић „Мајски цветови Вучје

Деца рођена од 01.03.2017. до 31.10.2018. године.........................10 места

Деца рођена од 01.03.2016. до 28.02.2017. године...........................5 места

 

Напомена:

Јавни конкурс за пријем деце на целодновни боравак биће објављен 21.06.2019. године, а пријем документације биће у периоду од 24.06.2019. године до 29.06.2019. године у времену од 08-15 сати у вртићу "1001 радост" у Лесковцу, ул. Масариков трг С12/1.

 

Критеријуми за пријем:

1) деца из друштвено осетљивих група:

- деца жртве насиља у породици,

- деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања,

- деца самохраних родитеља,

- деца из социјално нестимулативних средина,

- деца са сметњама у психофизичком развоју,

- деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју,

- деца тешко оболелих родитеља,

- деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица,

- деца предложена од стране центра за социјални рад,

- деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој;

2) деца запослених родитеља и редовних студената;

3) деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици;

4) деца чија су браћа или сестре уписани у исту предшколску установу;

5) остала деца.

 

 

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА 2019/2020. ГОДИНУ

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, непосредно уз пријаву поднесите предшколској установи.

 1. 1. Документа којима се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

1.1.      За самохране родитеље (један од набројаних докумената):

 • правоснажна судска пресуда или решење о самосталном вршењу родитељског права
 • извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
 • извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

1.2.      За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:

 • решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

1.3.      За децу са сметњама у психофизичком развоју:

            - лекарска документација којом се доказују сметње у психофизичком развоју

 

1.4.      За тешко оболелу децу:

         - лекарска документација којом се доказују здравствено стање

1.5.   За тешко оболеле родитеље/рођену браћу и сестре који су тешко оболели      или имају сметње у психофизичком развоју :

         - лекарска документација којом се потврђује здравствено стање или психофизичке сметње

1.6.     За кориснике новчане социјалне помоћи:

 • решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи

1.7.   За родитеље ратне војне инвалиде и особе са инвалидитетом

      - акт надлежног органа о инвалидитету

1.9.      За децу родитеља жртве породичног насиља :

 • акт надлежног органа о породичном насиљу или органа старатељства да је породица под ризиком

1.10.     За децу чији је родитељ на одслужењу затворске казне:

 • потврда казнено-поправне установе о издржавању казне

 

1.11.   За остале осетљиве категорије :

 • акт надлежног центра за социјални рад
 1. 2. Извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси захтев за упис, као и за сву децу у породици ( фотокопија );
 1. 3. Документа којим се доказује радно–правни статус родитеља/других законских заступника

3.1       За запослене:

 • потврда из Фонда ПИО о уписаном радном стажу (приватне и државне фирме) за оба родитеља детета за које се подноси захтев за упис (не старије од 30 дана )

3.2.      За уметнике:

 • решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из Фонда ПИО или потврда из Удружења уметника

3.3.      За студенте:

 • потврда о студирању (за текућу школску годину)

3.4.      За пољопривреднике:

 • уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе или потврда из Фонда ПИО

3.5.      За родитеље запослене у иностранству:

 • потврда о запослењу коју је оверио судски тумач

3.6.      За пензионере:

 • решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО

3.7.     За предузетнике:

 • решење о упису у АПР и уверење о оствареним приходима од самосталне делатности

 

3.8.   Остали родитељи који не припадају ни једној наведеној категорији:

     -   документација којом се доказује статус ( уверење или потврда Фонда ПИО да се не воде у матичној евиденцији Фонда ПИО и слично ) .

НАПОМЕНА :

Уколико родитељ/други законски заступник истовремено подноси захтев за више деце у породици, обавезно подноси одвојене писане захтеве за свако дете у породици, уз достављање комплетне документације за сваки захтев посебно.

Захтев за пријем деце на целодневни боравак можете преузети ОВДЕ или непосредно у управи , вртић "1001 радост", ул. Масариков трг С12/1, канцеларија бр. 1.

     ОБНОВА УПИСА за школску 2019/2020. годину (за сву децу целодневног боравка која настављају боравак у вртићу од 01.09.2019.године), вршиће се у периоду од 03.06. до 21.06.2019. године у вртићу „1001 радост“ (управа) од 8,30 - 15,00 часова.

Услови за обнову уписа:

 • Уговор може склопити један од родитеља/других законских заступника;
 • Измирење свих дуговања које родитељ/други законски заступник има према вртићу закључно са месецом који претходи закључењу уговора (мај 2019);
 • Уплата у износу од 2.500,00 динара на име осигурања детета и потрошног материјала (за целу годину) – уплатницом коју родитељи/други законски заступници добијају код групног васпитача;
 • Фотокопија личне карте родитеља/другог законског заступника који потписује Уговор (за личну карту са чипом очитани подаци);
 • Фотокопија извода из матичне књиге деце која иду вртић - само за родитеље који остварују попуст и за децу најстаријих група;
 • Фотокопија решења о признању права на потпуно регресирање трошкова боравка (за треће дете, децу из хранитељских породица и децу са сметњама у развоју);
 • Правоснажна пресуда о разводу брака или уверење центра за социјални рад о старатељству (само за самохране родитеље).

Важна напомена:

     Молимо родитеље / друге законске заступнике да стриктно поштују наведени рок за обнову уписа јер по истеку рока нећемо уважити никакве разлоге и интервенције.

     Конкурс за УПИС НОВЕ ДЕЦЕ за слободна места у вртићима спровешће се у периоду од 24.06. до 29.06.2019. године.

     УПИС деце рођене од 01.03.2013. године до 28.02.2014. године у обавезни припремни предшколски програм вршиће се од 20.05. до 21.06. 2019. године у вртићу „1001 радост“ (управа) од 09 - 15,30 часова.

Приликом уписа родитељи прилажу: 

 1. Попуњени захтев за упис на формулару који се добија у Предшколској установи (захтев можете преузети овде) и
 2. Извод из матичне књиге рођених (фотокопија).

Напомена: Молимо родитеље деце која имају препоруке лекара и других стручњака да исте доставе уз горе наведену документацију, како бисмо деци обезбедили адекватан боравак у ППП и формирали групе у складу са потребама деце и законским регулативама. Установа гарантује поверљивост података у складу са Законом о заштити података о личности.

Potkategorije