Štampa

СНЕЖАНА

Адреса: Милентија Поповића бб – Грделица

Број телефона: 016/34-26-515

Број група у објекту 5

 - Јалсена група - Данијела Милошевић, Ивана Марјановић

 - Млађа мешовита група - Маја Ранђеловић, Светлана Дојчиновић

 - Старија мешовита група - Светлана Станојевић, Сузана Јовановић

 - Припремна предшколска група - Весна ђурић

 - Припремна предшколска група - Љиљана Ћирковић

 Превентивна сестра - Слађана Станковић

 Руководилац радне јединице - Весна Ђурић