• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

ДОБРОДОШЛИ

Добродошли на website предшколске установе  „Вукица Митровић“ Лесковац

Традиција дуга преко 90 година и важност посредовања између породичног и институционалног васпитања, као и бига о телесном и умном развоју детета у предшколском узрасту ,красе  организовану  бригу о деци у Лесковцу.

Са једне стране историја,афирмативна и обавезујућа, са друге стране праћење савремених токова и научних достигнућа, две су главне снаге које обликују раст и развој предшколске установе „Вукица Митровић“.

У духу савремених комуникација,овај website  представља део напора да наша установа оствари што бољи контакт и сарадњу,како са родитељима,тако и са сродним  установама и другим субјектима.

Надамо се да ће Вам коришћење и разгледање наше интернет презентације бити пријатно и молимо Вас да нам се обратите са свим сугестијама,како би Ваш доживљај  учинили што бољим.

О нама

Наша установа прешла је дуг пут од малих појединачних васпитних група до онога што је „Вукица Митровић“данас. Први зачеци организованог предшколског  васпитања и образовања забележени су још давне 1925.године.Од тада развој предшколског васпитања и образовања стално је у успону сем у ратним годинама. Установа у свом саставу има 11 радних јединица за целодневни боравак деце који имају статус вртића (8 у граду, Грделици, Вучју и Братмиловцу) и 42 наменска простора при школама или самостално за полудневни облик рада са децом пред полазак у школу. Данас у нашим вртићима, јаслама, припремном предшколском програму и болничкој групи борави        деце.

Основна делатност Предшколске установе „Вукица Митровић” је васпитање и образовање деце предшколског узраста са циљем стварања повољних услова за целовит психофизички развој деце. Предшколска установа обавља делатност којом се обезбеђују:

 • боравак, васпитање и образовање деце предшколског узраста
 • инклузија деце из осетљивих група у редовне групе
 • превентивно-здравствена заштита и нега деце
 • исхрана деце
 • васпитно-образовни рад са децом на болничком лечењу
 • васпитно-образовни рад са децом са потребом за додатном подршком

Своје програмске активности установа развија у складу са Општим основама предшколског програма који је структуриран у три целине:

 • Програм неге и васпитања деце узраста од шест месеци до три године
 • Опште основе предшколског програма деце узраста од 3 године до укључивања у програм припреме за школу – МОДЕЛ А
 • Припремни предшколски програм у години пре поласка у школу – МОДЕЛ Б