• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

Актив превентивних сестара

СЕПТЕМБАР: Сарадња са породицом и здравствено васпитање у остваривању           програма превентивне здравствене заштите. ( Учешће на родитељским састанцима).

ОКТОБАР: - Систематска контрола ТТ и ТВ ( тромесечна)

НОВЕМБАР:- Рад на усвајању здравих навика из области личне хигијене
                                 ( едукативне радионице и израда едукативних паноа).

ДЕЦЕМБАР:     - Припрема и обрада теме за стручне сусрете.

                               - приказ примера добре праксе ( хигијенске навике)

ЈАНУАР:         - Сарадња са стоматологом ( едукативни материјал)

                               - Сарадња са републичком санитарном инспекцијом и ЗЗЈЗ

ФЕБРУАР: - Унапређење и едукација превентивних сестара – присуство семинарима.