• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

    Основни задаци неге и васпитно-образовног рада са децом узраста до три године су унапређивање целокупног телесног, интелектуалног и социоемоционалног развоја. Ове школске године програм неге и васпитног рада са децом реализоваће 30 сестара у 15 васпитних група.

     Планирање неге и васпитно-образовног рада са децом овог узраста одвијаће се у складу са дефинисаним, приоритетним задацима рада на нивоу Установе, актуелном литературом (Корак по корак 4) и Програмом стручног усавршавања. Поштовање и уважавање потреба, интересовања и могућности и процена достигнутог степена психофизичког развоја појединца и групе биће основа за планирање неге и васпитног рада.

    У циљу унапређења рада са децом до три године, медицинске сестре ће интензивније радити на:

- квалитету адаптације,

- подстицању социо-емоционалног развоја,

- подстицању самосталности, независности, иницијативе деце,

- праћењу дечјег напредовања у развоју и учењу,

- индивидуализованом приступу,

- развоју инклузивног приступа и

- већем укључивању родитеља у живот и рад групе.