• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

 

ПРОГРАМИ „Разиграоница“ и „Игрошколица“

           Ови програми намењени су деци узраста од 3-5,5год. која не похађају ни један облик организованог предшколског васпитања и образовања.Развој ових програма рада један је од приоритетних задатака установе и локалне самоуправе.Динамика реализације програма биће у складу са потребама деце и родитеља, условима средине, расположивим ресурсима и могућностима установе.

    У простору месне заједнице „Моша Пијаде“ организују у оквиру програма „Разиграоница“.Програм се реализује сваког дана у трајању од четири сата. Програм је намењен деци узраста од 3 до 5,5 година,и пружа деци могућност   упознавања самога себе, друге деце и оспособљава их за живот у заједници.Стимулисање игре као облика изражавања, учења и начина дружења деце је један од главних задатака.Садржаји рада треба да произилазе од интересовања деце, да пружају могућност избора и учешћа у различитим активностима и да су засновани на пројектном учењу.Родитељима је пружена могућност укључивања и учешћа у планирању садржаја, размењивању искуства, бољем упознавању своје деце кроз непосредно учешћу у васпитавању своје и друге деце.Васпитно – образовни рад заснива се на пројектном учењу.Важна је сарадња са локалном заједницом и планирање пројектног учења у окружењу у којем дете живи и одраста.

  У сеоским срединама у просторијама у којима бораве припремне предшколске групе при ош у тридесет две група реализује се програм „Игрошколица“.Динамика реализације програма је два пута недељно по два сата (уторак-четвртак). Значај програма огледа се у подршци породици, социјализацији деце, у стимулисању целовитог развоја и праћењем   потребама деце и родитеља.Садржаји рада заснивају се на интересовањима деце , али и на ублажавању социо – културолошких разлика међу децом.Родитељи треба да учествују у адаптацији деце и у раду групе.Њихово учешће огледаће се у помоћи око организовања физичке средине, у трошковима и набавци потрошног матерјала.Најчешћи облици сарадње остварују се кроз радионице, играонице,шетње, излете..Активности треба да буду прилагођене узрасту деце и раду у мешовитим групама.Стварање позитивне атмосфере и добре комуникације међу децом један је од приоритетних задатака васпитача.Треба наставити са добром праксом   заједничких организованих активности деце припремног предшколског програма и посебног програма.Оне   имају посебан значај у руралним срединама у којима живи јако мали број деце.

    

Школа кошарке

     У сарадњи са КК „Хисар“ и КК „Актавис“ и ове године реализоваће се програм рада школе кошарке за децу старијег и припремног предшколског узраста.Програм је промотивног карактера и одржаваће се једном недељно.Спроводиће га стручни кадар КК „Хисар“ у сарадњи са васпитачима група у вртићима „Лане“, „Цицибан“ и кк „Актавис“ у вртићу „Колибри“. По програму рада школе кошарке биће укључена деца старијег и припремног прдшколског узраста.Циљ програма је да деца кроз вежбе и игру науче елементарне основе кошаркашке игре и шта је то спортски дух, фер-плеј и толеранција.

Пригодни програми рада

   "РАСПЕВАНЕ УЛИЦЕ“ је програм који организује Предшколска установа.О организацији и реализацији програма брине радна група на нивоу установе.Учествују сви васпитачи старијих и припремних предшколских група целодневног и полудневног боравка наше установе.Деца и родитељи током целе године заједно припремају програму плеса и учествују на завршној манифестацији под називом „РАСПЕВАНЕ УЛИЦЕ“.Очекује се учешће око 3000 родитеља и деце, тако да је ово најмасовнији програм и највећа промоција наше установе у граду.

Рекреативни програм

   „Вртић у природи“ је рекреативни повремени и најстарији програм рада.