• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM
 • Уколико је дете на коначном списку примљене деце потребно је да његов родитељ/други законски заступник детета - најкасније до краја aвгуста 2023. дође у вртић „1001 радост" (управа ПУ), ради преузимања образаца неопходних за здравствени преглед и упис детета.
 • Систематски (здравствени) прегледи новопримљене деце обављаће се у дечјем диспанзеру у Лесковцу - код изабраног дечјег лекара (или оног који га мења);
 • Након обављеног лекарског прегледа вршиће се потписивање Уговора о смештају деце у вртићу „1001 радост" (управа ПУ) од 23.08.2023. до 31.08.2023. године од 08-15,00 сати.

 

 • За потписивање Уговора неопходно је понети следећу документацију:
  • Фотокопију личне карте родитеља/другог законског заступника детета који потписује Уговор;
  • Оверен здравствени лист и лекарску потврду из дечјег диспанзера;
  • Доказ о уплати осигурања и потрошног материјала – за целу школску годину (1.500,00 динара).

 

Колективна адаптација новопримљене деце почеће 01. септембра 2023. године – у договору са групним васпитачима.

Пре склапања Уговора о смештају детета у полудневни (четворосатни) боравак при вртићима родитељи/други законски заступници су у обавези да одраде систематски преглед деце у Дечјем диспанзеру (код изабраног деч. лекара – педијатра).

Онај родитељ/други законски заступник који долази да потпише уговор треба да понесе са собом очитану (или ископирану) личну карту и комплетно попуњен, одн. оверен од стране педијатра Здравствени лист детата (образац који се претходно преузима у Управи установе – канцеларија бр. 1).

Осим тога, родитељ/други законски заступник доноси и попуњен образац Захтева за упис у ППП, који је приложен уз Здравствени лист, а налази се и на службеном сајту установе www.vukicamitrovic.edu.rs [Овај образац родитељи/други законски заступници су већ једном попуњавали - ради пријаве детета за ППП (и он је дат дететовом васпитачу), а сада је неопходан још један примерак - који остаје уз Уговор].

Уговори за полудневни боравак у вртићу склапаће се у Управи предшколске установе - при вртићу „1001 радост“ у центру Лесковца (солитер „S-12“, код Радио Лесковца), сваког радног дана - у времену од 930- 1530 сати, по следећем распореду:

Субота, 26.08.2023. - ПП-групе при вртићу „Колибри“ из Лесковца;

Понедељак, 28.08.2023. - ПП-групе при вртићима „Бамби“ и „1001 радост“ из Лесковца;

Уторак, 29.08.2023. - ПП-групе при вртићу „Цицибан“ из Лесковца и „Бубамара“ из Братмиловца;

Среда, 30.08.2023 - ПП-групе при вртићима „Мајски цветови“ из Вучја и „Снежана“ из Грделице;

Четвртак и Петак, 31.08.2023.- 01.09.2023. - склапање уговора са свим оним родитељима/другим законским заступницима који (из оправданих разлога) нису могли доћи и потписати уговор у заказаном термину – предвиђеном за дати вртић.

Родитељи/други законски заступници који (из било ког разлога) не склопе уговор о полудневном боравку до 1. септембра, одн. до поласка детета у ППП, моћи ће да склопе тај уговор и нешто касније, али у вртићу „Колибри“ („Радничко насеље“) – у времену од 1000-1400 часова.

НАПОМЕНА: Родитељи/други законски заступници чије дете по закону, одн. по правилнику Установе има право на бесплатан полудневни боравак у вртићу (треће и четврто дете по рођењу у породици, дете са сметњама у развоју и сл.) морају ту чињеницу предочити (а по могућству и доказати – одговарајућом документацијом) приликом склапања уговора, како би остварили то право – у редовном поступку пред надлежном Комисијом градског Одсека за друштвену бригу о деци.

Вртић „Наше дете"

Деца вртића "1001 радост":

 • старија јаслена група
 • млађа вртићка група
 • средња вртићка група (2 групе)

 

Вртић „Бамби"

Деца вртића „1001 радост“:

 • старија вртићка група
 • најстарија вртићка група

 

Вртић „Цицибан"

Деца вртића „Лане":

 • Све узрасне групе (јаслене и вртићке).

 

Вртић „Цврчак"

Деца вртића „Колибри":

 • Све узрасне групе (јаслене и вртићке).

 

Вртић „Бубамара"

Деца вртића „Звончица":

 • Све узрасне групе.

 

НАПОМЕНА:

 • Родитељи који се не пријаве да користе услугу заменског вртића у периоду од 26.07. до 29.08.2023. године плаћају 50% услуге смештаја детета.
 • Родитељи деце која у време годишњих одмора прелазе у друге вртиће у обавези су да обавесте групног васпитача о томе до 21.07.2023. године, како би здравствени картони били благовремено пребачени у вртић где су распоређена њихова деца. Након овог рока неће бити могућности за преузимање картона из матичног објекта.

ОБНОВА УПИСА за школску 2023/2024. годину (за сву децу целодневног боравка која настављају боравак у вртићу од 01.09.2023. године), вршиће се у периоду од 03.07. до 14.07.2023. године у вртићу „Бамби“ (насеље „Гаретова палата“) од 7,30-15,30 часова по следећем распореду:

 • Понедељак, 03.07.2023. године ........................ вртић „Наше дете“
 • Уторак, 04.07.2023. године ................................ вртићи „Бамби“, „Звончица“ и „Бубамара“
 • Среда, 05.07.2023. године .................................. вртић „1001 радост“
 • Четвртак, 06.07.2023. године ............................. вртић „Лане“
 • Петак, 07.07.2023. године ................................... вртић „Цицибан“
 • Субота, 08.07.2023. године ................................  вртић „Цицибан“
 • Понедељак, 10.07.2023. године ........................ вртић „Колибри“
 • Уторак, 11.07.2023. године ................................. вртић „Цврчак“
 • Среда, 12.07.2023. године .................................. вртићи „Снежана“ Грделица  и „Мајски цветови “Вучје
 • Четвртак, 13.07. 2023.године и петак, 14.07.2023. године - родитељи који су пропустили горе назначене термине за обнову.

Услови за обнову уписа:

 • Уговор може склопити само један од родитеља/други законски заступник;
 • Измирење свих дуговања које родитељ има према вртићу закључно са 30.05.2023. године (обавезно понети уплатницу);
 • Уплата у износу од 1.500,00 динара на име осигурања детета и потрошног материјала на рачун 840-93667-39 са истим позивом на број као и месечна уплата уз презентовање уплатнице (обавезно понети уплатницу);
 • Фотокопија личне карте родитеља/другог законског заступника који потписује Уговор (за личну карту са чипом очитани подаци);
 • Извод из матичне књиге рођених (фотокопија) - само за децу најстаријих група;
 • Решење Градске управе за друштвене делатности - Одсек за друштвену бригу за треће и четврто дете у породици, дете без родитељског старања, дете са сметњама у развоју, дете са инвалидитетом, дете корисника социјалне помоћи и дете из материјално угрожених породица.

Важна напомена
Молимо родитеље да стриктно поштују наведени рок и распоред за обнову уписа јер по истеку рока нећемо уважити никакве разлоге и интервенције.

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК:

"НАШЕ ДЕТЕ" - Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године.

"БАМБИ" - Деца рођена од 01.03.2019. до 29.02.2020. године.

"1001 РАДОСТ" - Деца рођена од 01.03.2021. до 28.02.2022. године.

"ЛАНЕ" - Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године.

"ЦИЦИБАН" - Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године.

"КОЛИБРИ" - Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године.

"ЦВРЧАК" - Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године.

"ЗВОНЧИЦА" - Деца рођена од 01.03.2020. до 28.02.2021. године.

"БУБАМАРА" - Деца рођена од 01.03.2020. до 28.02.2021. године.

"СНЕЖАНА" - Деца рођена од 01.03.2021. до 31.10.2022. године.

"МАЈСКИ ЦВЕТОВИ" - Деца рођена од 01.03.2020. до 28.02.2021. године.

"МАЈСКИ ЦВЕТОВИ" - Деца рођена од 01.03.2021. до 31.10.2022. године.

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК:

"НАШЕ ДЕТЕ"  - Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године.

"БАМБИ" - Деца рођена од 01.03.2019. до 29.02.2020. године.

"1001 РАДОСТ" - Деца рођена од 01.03.2021. до 28.02.2022. године.

"ЛАНЕ" - Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године.

"ЦИЦИБАН" - Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године.

"КОЛИБРИ" - Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године.

"ЦВРЧАК" - Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године.

"ЗВОНЧИЦА" - Деца рођена од 01.03.2020. до 28.02.2021. године.

"БУБАМАРА" - Деца рођена од 01.03.2020. до 28.02.2021. године.

"СНЕЖАНА" - Деца рођена од 01.03.2021. до 31.10.2022. године.

"МАЈСКИ ЦВЕТОВИ" - Деца рођена од 01.03.2020. до 28.02.2021. године.

"МАЈСКИ ЦВЕТОВИ" - Деца рођена од 01.03.2021. до 31.10.2022. године.

ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ НА ПРЕЛИМИНАРНИ СПИСАК

Правилник о утврђивању критеријума и услова за пријем и смештај деце у ПУ "Вукица Митровић" у члану 15. предвиђа:

Родитељ може уложити приговор, у писаној форми на Прелиминарни списак, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Прелиминарног списка.

- Приговор се подноси комисији, која одлучује по приговору.

- Приговор обавезно садржи: име и презиме детета, деловодни (заводни) број захтева и разлог приговора, име, презиме и тачну адресу родитеља који подноси приговор.

- Приговор мора да буде својеручно потписан од стране родитеља који подноси приговор.

- За родитеље који нису у могућности да се својеручно потпишу (неписмена лица, лица са инвалидитетом и сл.) примењују се одредбе позитивних прописа којима се уређује ова област.

- Сваки поднети приговор се заводи, а родитељ добија потврду о предаји приговора.