• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

(конкурс отворен од 25.06. до 29.06.2018. године)

Вртић „Наше дете“

Деца рођена од 01.03. до 31.10.2017. године...............12 места

 

Вртић „1001 радост“

Деца рођена од 01.03.2016. до 28.02.2017. године.......15 места

 

Вртић „Лане“

Деца рођена од 01.03. до 31.10.2017. године...............12 места

 

Вртић „Цицибан“

Деца рођена од 01.03. до 31.10.2017. године...............12 места

 

Вртић „Колибри“

Деца рођена од 01.03. до 31.10.2017. године...............12 места

 

Вртић „Цврчак“

Деца рођена од 01.03. до 31.10.2017. године...............10 места

 

Вртић „Звончица“

Деца рођена од 01.03.2014. до 29.02.2016. године.......10 места

 

Вртић „Бубамара“ Братмиловце

Деца рођена од 01.03.2014. до 29.02.2016. године.......10 места

Деца рођена од 01.03.2012. до 28.02.2014. године........5 места

 

Вртић „Снежана“ Грделица

Деца рођена од 01.03.2016. до 31.08.2017. године.......15 места

 

Приликом конкурисања родитељи прилажу:

1. Одговарајуће потврде или решења за децу из друштвено осетљивих група;

2. Потврду о радном односу родитеља (фотокопија М обрасца / извод из АПР-а за предузетнике / потврда о радном односу за војна лица и полицију) или потврда високообразовне установе за студенте;     

3. Фотокопија извода из матичне књиге рођених деце.

 

Критеријуми за пријем:

1) деца из друштвено осетљивих група:

- деца жртве насиља у породици,

- деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања,

- деца самохраних родитеља,

- деца из социјално нестимулативних средина,

- деца са сметњама у психофизичком развоју,

- деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју,

- деца тешко оболелих родитеља,

- деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица,

- деца предложена од стране центра за социјални рад,

- деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој;

2) деца запослених родитеља и редовних студената;

3) деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици;

4) деца чија су браћа или сестре уписани у исту предшколску установу;

5) остала деца.

      За узраст деце од 3-5,5 год и деце која похађају припремни предшколски програм, предвиђена су два модела предшколског васпитања и образовања познати под називима Модел А и Модел Б.

   Разлика између модела је у томе да модел А подразумева отворени систем васпитања и акционо развијање програма зависно од интересовања деце.

     Модел Б има карактеристике когнитивно-развојног програма и разрађене васпитно-образовне циљеве, задатке васпитача и типове активности међу којима васпитач може да бира и разрађује их зависно од потреба, могућности и нтересовања деце.

   Приоритетни задаци у раду са децом узраста 3-5 година су: стварање подстицајне средине за учење и развој, креирање квалитетне климе и односа у групи, објекту, праћење и посматрање дечјег напредовања у учењу и развоју, унапређивање сарадње са породицом са акцентом на укључивање родитеља у планирање и реализацију непосредног васпитно-образовног рада са децом, унапређивање рада у складу са принципима индивидуализације и инклузије. Такође, а у складу са Развојним планом Установе, индивидуализација вор-а и подстицање говорног и моторичког развоја деце остаје један од приоритетних задатака у раду.

Дана 22.01.2018.г. почео је са радом нови сајт.

Предшколска установа „Вукица Митровић“    ПИБ: 102174736

Масариков Трг С12/1, Лесковац                          Матични број:
                                                                                  7137397

Тел. 016/255-366                                                     Шифра 
                                                                                  делатности: 8891

Факс. 016/254-245                                                   Жиро рачун:
                                                                                  840-93667-39

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.                           Управа за трезор