• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

ОБНОВА УПИСА за школску 2020/2021. годину (за сву децу целодневног боравка која настављају боравак у вртићу од 01.09.2020.године), вршиће се у периоду од 17.08. до 28.08.2020. године у вртићу „Бамби“ (насеље „Гаретова палата“) од 8,30 -16,30 часова по следећем распореду:

 

 • Понедељак, 17.08.2020. године ............................... вртић „Наше дете“

 • Уторак, 18.08.2020. године ........................................... вртићи „Бамби“, „Звончица“ и „Бубамара“

 

 • Среда, 19.08.2020. године ..................................... вртић „1001 радост“

 • Четвртак, 20.08.2020. године ......................................... вртић „Лане“

 • Петак, 21.08.2020. године .......................................... вртић „Цицибан“

 • Субота, 22.08.2020. године ........................................ вртић „Цицибан“

 • Понедељак, 24.08.2020. године .................................. вртић „Колибри“

 • Уторак, 25.08.2020. године ........................................ вртић „Цврчак“

 • Среда, 26.08.2020. године ......................................... вртићи „Снежана“ и „Мајски цветови“

 

Услови за обнову уписа:

 • Уговор може склопити само један од родитеља/други законски заступник;
 • Измирење свих дуговања које родитељ има према вртићу закључно са 31.07.2020. године;
 • Уплата у износу од 1.300,00 динара на име осигурања детета и потрошног материјала на рачун 840-93667-39 (пример уплате можете видети ОВДЕ);
 • Фотокопија личне карте родитеља који потписује Уговор (за личну карту са чипом очитани подаци);
 • Извод из матичне књиге рођених (фотокопија) - само за децу најстаријих група ;
 • Извод из матичне књиге рођених (фотокопија) - за сву децу –уколико родитељ има двоје или више деце смештене у вртић;
 • За самохране родитеље фотокопија правоснажне пресуде о разводу брака / уверење центра за социјални рад не старије од шест месеци / умрлица уколико је један родитељ преминуо / извод из матичне књиге рођених за дете коме је отац непознат;
 • Решење Одељења Друштвених делатности и локални развој Одсека за друштвену бригу о деци у Лесковцу, за треће и четврто дете;
 • Решење за децу са која имају налаз и мишљење интерресорне комисије и за децу без родитељског старања.

 

Важна напомена:

       Молимо родитеље да стриктно поштују наведени рок и распоред за обнову уписа јер по истеку рока нећемо уважити никакве разлоге и интервенције.

Обавезна употреба свих средстава заштите и поштовање прописане дистанце.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБНОВИ УПИСА ЗА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

 

 

ОБНОВА УПИСА за школску 2021/2022. годину (за сву децу целодневног боравка која настављају боравак у вртићу од 01.09.2021.године), вршиће се у периоду од 05.07. до 16.07.2021. године у вртићу „Бамби“ (насеље „Гаретова палата“) од 7,30 -15,30 часова по следећем распореду:

 • Понедељак, 05.07.2021. године .................................... вртић „Наше дете“
 • Уторак, 06.07.2021. године ........................................... вртићи „Бамби“, „Звончица“ и „Бубамара“
 • Среда, 07.07.2021. године ............................................. вртић „1001 радост“
 • Четвртак, 08.07.2021. године ...................................... вртић „Лане“
 • Петак, 09.07.2021. године ........................................... вртић „Цицибан“
 • Субота, 10.07.2021. године ......................................... вртић „Цицибан“
 • Понедељак, 12.07.2021. године .................................. вртић „Колибри“
 • Уторак, 13.07.2021. године ........................................ вртић „Цврчак“
 • Среда, 14.07.2021. године .......................................... вртићи „Снежана“ Грделица  и „Мајски цветови“Вучје

 

Услови за обнову уписа:

 • Уговор може склопити само један од родитеља/други законски заступник;
 • Измирење свих дуговања које родитељ има према вртићу закључно са 31.05.2021. године ( обавезно понети уплатницу );
 • Уплата у износу од 1.500,00 динара на име осигурања детета и потрошног материјала на рачун 840-93667-39 са истим позивом на број као и месечна уплата уз презентовање уплатнице ( обавезно понети уплатницу ) ;
 • Фотокопија личне карте родитеља/другог законког заступника који потписује Уговор (за личну карту са чипом очитани подаци);
 • Извод из матичне књиге рођених (фотокопија) - само за децу најстаријих група ;
 • Извод из матичне књиге рођених (фотокопија) - за сву децу –уколико родитељ има двоје или више деце смештене у вртић;
 • За самохране родитеље уверење центра за социјални рад не старије од шест месеци / умрлица уколико је један родитељ преминуо / извод из матичне књиге рођених за дете коме је отац непознат;

 

Важна напомена


Молимо родитеље да стриктно поштују наведени рок и распоред за обнову уписа јер по истеку рока нећемо уважити никакве разлоге и интервенције.

 

Обавезна употреба свих средстава заштите и поштовање прописане дистанце.

ОБНОВА УПИСА за школску 2022/2023. годину (за сву децу целодневног боравка која настављају боравак у вртићу од 01.09.2022.године), вршиће се у периоду од 28.07. до 09.08.2022. године у вртићу „Бамби“ (насеље „Гаретова палата“) од 7,30-15,30 часова по следећем распореду:

 • Четвртак, 28.07.2022. године ................. вртић „Наше дете“
 • Петак ,  29.07.2022. године ..................... вртићи „Бамби“, „Звончица“ и „Бубамара“
 • Субота , 30.07.2022. године ................... вртић „1001 радост“
 • Понедељак, 01.08.2022. године ............ вртић „Лане“
 • Уторак, 02.08.2022. године ..................... вртић „Цицибан“
 • Среда, 03.08.2022. године .....................  вртић „Цицибан“
 • Четвртак, 04.08. 2022. године ................ вртић „Колибри“
 • Петак, 05.08. 2022. године ..................... вртић „Цврчак“
 • Субота, 06.08. 2022. године ................... вртићи „Снежана“ Грделица  и „Мајски цветови“ Вучје
 • Понедељак, 08.08.2022. године и уторак, 09.08.2022. године - родитељи који су пропустили горе назначене термине за обнову.

Услови за обнову уписа:

 • Уговор може склопити само један од родитеља/други законски заступник;
 • Измирење свих дуговања које родитељ има према вртићу закључно са 30.06.2022. године (обавезно понети уплатницу);
 • Уплата у износу од 1.500,00 динара на име осигурања детета и потрошног материјала на рачун 840-93667-39 са истим позивом на број као и месечна уплата уз презентовање уплатнице ( обавезно понети уплатницу ) ;
 • Фотокопија личне карте родитеља/другог законског заступника који потписује Уговор (за личну карту са чипом очитани подаци);
 • Извод из матичне књиге рођених (фотокопија) - само за децу најстаријих група ;

Важна напомена:    
Молимо родитеље да стриктно поштују наведени рок и распоред за обнову уписа јер по истеку рока нећемо уважити никакве разлоге и интервенције.

ОБНОВА УПИСА за школску 2023/2024. годину (за сву децу целодневног боравка која настављају боравак у вртићу од 01.09.2023. године), вршиће се у периоду од 03.07. до 14.07.2023. године у вртићу „Бамби“ (насеље „Гаретова палата“) од 7,30-15,30 часова по следећем распореду:

 • Понедељак, 03.07.2023. године ........................ вртић „Наше дете“
 • Уторак, 04.07.2023. године ................................ вртићи „Бамби“, „Звончица“ и „Бубамара“
 • Среда, 05.07.2023. године .................................. вртић „1001 радост“
 • Четвртак, 06.07.2023. године ............................. вртић „Лане“
 • Петак, 07.07.2023. године ................................... вртић „Цицибан“
 • Субота, 08.07.2023. године ................................  вртић „Цицибан“
 • Понедељак, 10.07.2023. године ........................ вртић „Колибри“
 • Уторак, 11.07.2023. године ................................. вртић „Цврчак“
 • Среда, 12.07.2023. године .................................. вртићи „Снежана“ Грделица  и „Мајски цветови “Вучје
 • Четвртак, 13.07. 2023.године и петак, 14.07.2023. године - родитељи који су пропустили горе назначене термине за обнову.

Услови за обнову уписа:

 • Уговор може склопити само један од родитеља/други законски заступник;
 • Измирење свих дуговања које родитељ има према вртићу закључно са 30.05.2023. године (обавезно понети уплатницу);
 • Уплата у износу од 1.500,00 динара на име осигурања детета и потрошног материјала на рачун 840-93667-39 са истим позивом на број као и месечна уплата уз презентовање уплатнице (обавезно понети уплатницу);
 • Фотокопија личне карте родитеља/другог законског заступника који потписује Уговор (за личну карту са чипом очитани подаци);
 • Извод из матичне књиге рођених (фотокопија) - само за децу најстаријих група;
 • Решење Градске управе за друштвене делатности - Одсек за друштвену бригу за треће и четврто дете у породици, дете без родитељског старања, дете са сметњама у развоју, дете са инвалидитетом, дете корисника социјалне помоћи и дете из материјално угрожених породица.

Важна напомена
Молимо родитеље да стриктно поштују наведени рок и распоред за обнову уписа јер по истеку рока нећемо уважити никакве разлоге и интервенције.

ОБНОВА УПИСА за школску 2024/2025. годину (за сву децу целодневног боравка која настављају боравак у вртићу од 01.09.2024.године), вршиће се у периоду од 25.07. до 07.08.2024. године у вртићу „Бамби“ (насеље „Гаретова палата“) од 7,30-15,30 часова по следећем распореду:

 • Четвртак, 25.07.2024. године ..................................... вртић „Наше дете“
 • Петак , 26.07.2024. године .......................................... вртићи „Бамби“, „Звончица“ и „Бубамара“
 • Субота , 27.07.2024. године ....................................... вртићи „Снежана“ Грделица  и „Мајски цветови“ Вучје
 • Понедељак, 29.07.2024. године ................................ вртић „Лане“
 • Уторак, 30.07.2024. године.......................................... вртић „Цицибан“
 • Среда, 31.07.2024. године..........................................  вртић „Цицибан“
 • Четвртак, 01.08.2024. године...................................... вртић „Колибри“
 • Петак, 02.08.2024. године............................................ вртић „Цврчак“
 • Понедељак, 05.08.2024.године.................................. вртић „1001 радост“
 • Уторак, 06.08.2024. године и среда, 07.08.2024. године - родитељи који су пропустили горе назначене термине за обнову.

Услови за обнову уписа:

 • Уговор може склопити само један од родитеља/других законских заступника;
 • Измирење свих дуговања које родитељ има према вртићу закључно са 31.06.2024. године (обавезно понети уплатницу);
 • Уплата у износу од 400,00 динара на име добровољног осигурања детета на рачун 840-31573845-63 са истим позивом на број као и месечна уплата уз презентовање уплатнице (обавезно понети уплатницу);
 • Фотокопија личне карте родитеља/другог законског заступника који потписује Уговор (за личну карту са чипом очитани подаци);
 • Извод из матичне књиге рођених за дете на увид;
 • Решење Градске управе за друштвене делатности - Одсек за друштвену бригу за треће и четврто дете у породици, дете без родитељског старања, дете са сметњама у развоју, дете са инвалидитетом, дете корисника социјалне помоћи и дете из материјално угрожених породица.

Важна напомена
Молимо родитеље да стриктно поштују наведени рок и распоред за обнову уписа јер по истеку рока нећемо уважити никакве разлоге и интервенције.

89508221 10156963668150779 2724201269412495360 n90374181 10156963668145779 6749765848417697792 n89550062 10156963668140779 4815380120954994688 n 89468369 10156963668370779 4146099894114844672 n

89438387 10156963668390779 940355472819486720 n

89526707 10156963668385779 3618773816785764352 n

89347204 10156963668470779 4784264736457883648 n

89512003 10156963668490779 301151295635456000 n

89557135 10156963668495779 8092706215257178112 n

89498838 10156963668655779 6449412944252895232 n

90147579 10156963668665779 5304626481366827008 n

89588390 10156963668670779 3209981458072469504 n