• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

      За узраст деце од 3-5,5 год и деце која похађају припремни предшколски програм, предвиђена су два модела предшколског васпитања и образовања познати под називима Модел А и Модел Б.

   Разлика између модела је у томе да модел А подразумева отворени систем васпитања и акционо развијање програма зависно од интересовања деце.

     Модел Б има карактеристике когнитивно-развојног програма и разрађене васпитно-образовне циљеве, задатке васпитача и типове активности међу којима васпитач може да бира и разрађује их зависно од потреба, могућности и нтересовања деце.

   Приоритетни задаци у раду са децом узраста 3-5 година су: стварање подстицајне средине за учење и развој, креирање квалитетне климе и односа у групи, објекту, праћење и посматрање дечјег напредовања у учењу и развоју, унапређивање сарадње са породицом са акцентом на укључивање родитеља у планирање и реализацију непосредног васпитно-образовног рада са децом, унапређивање рада у складу са принципима индивидуализације и инклузије. Такође, а у складу са Развојним планом Установе, индивидуализација вор-а и подстицање говорног и моторичког развоја деце остаје један од приоритетних задатака у раду.

Дана 22.01.2018.г. почео је са радом нови сајт.

Предшколска установа „Вукица Митровић“    ПИБ: 102174736

Масариков Трг С12/1, Лесковац                          Матични број:
                                                                                  7137397

Тел. 016/255-366                                                     Шифра 
                                                                                  делатности: 8891

Факс. 016/254-245                                                   Жиро рачун:
                                                                                  840-93667-39

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.                           Управа за трезор